Nawar Hussein - Riereta Equity Group

March 20, 2020
 
Beleggen is een vaardigheid om te weten wanneer te besteden en wanneer een investering moet worden verkocht en het is een zeer selectieve vaardigheid. Het duurt jaren om vastgoedpatronen en economische ontwikkelingen te bekijken. Om het goed te doen in onroerend goed, is deze vaardigheid ongelooflijk belangrijk. Nawar Hussein is de man die Riereta Equity Group heeft opgericht. Door doorzettingsvermogen en toewijding op dit gebied is hij uitgegroeid tot een expertniveau. Riereta Equity Group is een aandelengroep die gespecialiseerd is in investeringen in onroerend goed, voornamelijk in het gebied van Barcelona en Girona, een gebied dat Nawar Hussein zeer goed kent.

Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group

January 20, 2018
 
Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group Laith is al een geruime tijd een zeer bekende naam in het Nederlandse vastgoed circuit.

Men kent Laith van de maatgevende beleggingsmaatschappij Riereta Equity Group voor vastgoed investeringenin Catalunya;voornamelijkinde Barcelonaregio.Laithbegon zijn vastgoed carrière in Amsterdam,waarhij isopgegroeid.Ookheeft hij gestudeerd in Amsterdam. Voor hij echter 25 jaar was had hij al een vastgoed portefeuille van enkele miljoenen.

We hebben het natuurlijk over Nawar Hussein. De zaakkundige in de selectie van ondergewaardeerdepandenenhetstructurerenvanzeeraantrekkelijkeinvesteringsmogelijkheden.

Hij is de oprichter van Riereta Equity Group. Hij is een groot minnaar van contemporary kunst en tevensishij jurylidvande internationale artfairvanBarcelona.Naastzijninteresse incontemporary kunst, is hij een geliefd spreker en coach en deelt zijn expertise en ervaring in vastgoe d en ondernemen naast wereldberoemde sprekers en experts.

Hij is eenvastgoedinvesteerder,maarookeenondernemerenfilantroop.Doorzijnachtergrondvan zeer hoge rendementen en een duidelijke werkwijze, is Laith de compagnon voor vastgoed investeerderswereldwijd.Hij heefteengrote maatschappelijke participatie en steunt verschillende charitatieve instellingenengoede doelen.Ditdoethij zowel alsdonateurenvrijwilliger.Hij heeftzijn activiteiten uitgebreid naar een internationaal niveau.

Inmiddels heeft hij meer dan 10 jaar aan ervaring in het vastgoed wezen. Laith heeft een netwerk van vooraanstaande partners opgebouwd. Hij weet zijn gewicht en onderhandelingspositie te gebruiken om de meest rendabele investeringsmogelijkheden voor zijn klanten te realiseren.