Browse > Home / Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group

Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group

January 20, 2018
Nawar Hussein Is De Oprichter Van Riereta Equity Group Laith is al een geruime tijd een zeer bekende naam in het Nederlandse vastgoed circuit.

Men kent Laith van de maatgevende beleggingsmaatschappij Riereta Equity Group voor vastgoed investeringenin Catalunya;voornamelijkinde Barcelonaregio.Laithbegon zijn vastgoed carrière in Amsterdam,waarhij isopgegroeid.Ookheeft hij gestudeerd in Amsterdam. Voor hij echter 25 jaar was had hij al een vastgoed portefeuille van enkele miljoenen.

We hebben het natuurlijk over Nawar Hussein. De zaakkundige in de selectie van ondergewaardeerdepandenenhetstructurerenvanzeeraantrekkelijkeinvesteringsmogelijkheden.

Hij is de oprichter van Riereta Equity Group. Hij is een groot minnaar van contemporary kunst en tevensishij jurylidvande internationale artfairvanBarcelona.Naastzijninteresse incontemporary kunst, is hij een geliefd spreker en coach en deelt zijn expertise en ervaring in vastgoe d en ondernemen naast wereldberoemde sprekers en experts.

Hij is eenvastgoedinvesteerder,maarookeenondernemerenfilantroop.Doorzijnachtergrondvan zeer hoge rendementen en een duidelijke werkwijze, is Laith de compagnon voor vastgoed investeerderswereldwijd.Hij heefteengrote maatschappelijke participatie en steunt verschillende charitatieve instellingenengoede doelen.Ditdoethij zowel alsdonateurenvrijwilliger.Hij heeftzijn activiteiten uitgebreid naar een internationaal niveau.

Inmiddels heeft hij meer dan 10 jaar aan ervaring in het vastgoed wezen. Laith heeft een netwerk van vooraanstaande partners opgebouwd. Hij weet zijn gewicht en onderhandelingspositie te gebruiken om de meest rendabele investeringsmogelijkheden voor zijn klanten te realiseren.